Selecteer een pagina

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Marije Strobos, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66181321, inzake de website Pluseenbeetje.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Marije Strobos en de verwerkingen via onze website Pluseenbeetje.nl, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Marije Strobos respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Marije Strobos. U dient zich ervan bewust te zijn dat Marije Strobos niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer te raadplegen.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van Pluseenbeetje.nl is een belangrijke taak voor ons. Door de informatie en de diensten op Pluseenbeetje.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Pluseenbeetje.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit een is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies registreren, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Voor bezoekers die gebruik maken van het contact formulier op onze website vragen wij de volgende gegevens:
Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken
Email adres (verplicht): om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag/ reactie
Uw gegevens worden door Marije Strobos zorgvuldig opgeslagen en alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren of te voorzien van informatie. Uw email adres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per email aan ons doorgeven.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Marije Strobos. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Marije Strobos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per email aan ons doorgeven.

BEWAARTERMIJN
Marije Strobos bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

GEBRUIK VAN COOKIES
Pluseenbeetje.nl plaatst cookies bij bezoekers. Wij hanteren deze handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die onze site zo interessante maken voor elke bezoeker. Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website. Wij houden tevens bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie helpt Marije Strobos om onze website Pluseenbeetje.nl beter en klantvriendelijker te maken.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of email adres, uit cookies worden herleid.
Indien u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u er voor kiezen om deze uit te schakelen. U kunt deze mogelijkheid uitschakelen via uw browser. Houd u er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt
Het is mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen op de website Pluseenbeetje .nl van Marije Strobos. Deze cookies zijn niet te beïnvloeden door Marije Strobos.

Wij maken tevens gebruik van het statistiekenpakket, Google Analytics. Google Analytics plaatst ook cookies. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Pluseenbeetje.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. Wij moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

SOCIAL MEDIA
Wij maken gebruik van Social Media (share) buttons zodat wij makkelijk de content van Pluseenbeetje.nl kunnen delen via Social Media.
Wij maken gebruik van de volgende Social Media Platforms. In de privacyverklaringen van de verschillende Social Media Platforms die wij gebruiken, is te lezen hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
Facebook
Instagram
YouTube
Pinterest
Twitter
Google Plus

DISCLAIMER
Gebruik van de website Pluseenbeetje.nl van Marije Strobos betekent de volledige aanvaarding en instemming met onze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Marije Strobos niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Aan de inhoud van Pluseenbeetje.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

De op de website Pluseenbeetje .nl getoonde informatie wordt door Marije Strobos met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet volledig en/ of onjuist is. Marije Strobos behoudt zich het recht voor om de website Pluseenbeetje.nl te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Marije Strobos wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

AANSPRAKELIJKHEID
Marije Strobos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website Pluseenbeetje.nl en/ of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de website aanwezige informatie. Marije Strobos is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de website kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderzins.